Friday, December 08, 2006

Umuulan ng Take Home

Umuulan ng take home..
3 take home sa envi..
2 learning tasks sa envi..
take hme sa biochem..
report sa biochem..
write-up sa methods..
final revision sa design...

wala ng social life.. hayyyy... anyways AJA!

No comments: